Facebook button
Twitter button

Τα Νέα του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ-Απρίλιος 2009

Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε το Πρώτο Newsletter του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και η βελτίωση της υγείας των παιδιών και όλης της οικογένειας. Βασίζεται στη μεθοδολογία του Γαλλικού προγράμματος Epode, έχει διάρκεια 4 χρόνια και υλοποιείται στην παρούσα φάση σε 5 Ελληνικές πιλοτικές πόλεις. Πολύ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με σκοπό να αγγίξει όλους τους νομούς της χώρας.

Προς το παρόν, οι πόλεις του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ ζουν στους ρυθμούς της πρώτης θεματικής ενότητας που επικεντρώνεται στην προώθηση της κίνησης και της φυσικής άσκησης. «Κινούμαστε και μας αρέσει!» είναι το σύνθημα για τους επόμενους έξι μήνες – μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν ότι η άσκηση είναι διασκέδαση και κινούνται καθημερινά για τουλάχιστον 30 λεπτά τη μέρα.

Εθνική Συντονιστική Ομάδα

H Nostus Communications & Events έχει αναλάβει τον Εθνικό Συντονισμό του Προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, χρησιμοποιώντας την πείρα των στελεχών της τόσο στον τομέα του κοινωνικού μάρκετινγκ όσο και της τεχνικής οργάνωσης. “Για περισσότερες πληροφορίες”

Επιστημονική Επιτροπή

Για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος έχει συσταθεί ειδική, ανεξάρτητη Εθνική Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από κορυφαίους επαγγελματίες και καθηγητές που προέρχονται από τους χώρους της Παιδιατρικής, της Παιδοψυχολογίας, της Διαιτολογίας και της Επιστήμης Τροφίμων.

Θεσμικοί και Επιστημονικοί Υποστηρικτές

Παράλληλα, το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, έχει εξασφαλίσει κρατικές και επιστημονικές αιγίδες. Περισσότερες πληροφορίες.

Χορηγοί

Η χρηματοδότηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζεται από ιδιωτικούς χορηγούς. Από το Δεκέμβριο του 2008,  το Διεθνές Ίδρυμα Carrefour Fondation Internationale Carrefour και ο Όμιλος Carrefour είναι οι χρυσοί χορηγοί του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ και υποστηρίζουν το πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα είναι σημαντική καθώς συμβάλλει κατά καταλυτικό τρόπο στις δυσκολίες της χρηματοδότησης των πόλεων για τις δράσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Νέο Website – www.paideiatrofi.org

Επισκεφτείτε σήμερα την ολοκαίνουρια ιστοσελίδα του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ με όλες τις πληροφορίες για τη φιλοσοφία και οργάνωση του προγράμματος, τα τελευταία νέα, άρθρα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Το site είναι μία ευγενική χορηγία της WebOlution, η οποία στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναγνωρίζει την κρισιμότητα του προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας σήμερα και συμμετέχει στις προσπάθειες πρόληψης του φαινομένου. Επισκεφτείτε σήμερα το www.paideiatrofi.org για να μάθετε τα τελευταία μας νέα και να ενημερωθείτε για το πώς με το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ η κίνηση γίνεται παιχνίδι!

Οι Πόλεις

Η Πόλη βρίσκεται στην καρδιά της πρωτοβουλίας και στο κέντρο της φιλοσοφίας του προγράμματος. Σκοπός της είναι η ενίσχυση της δυναμικότητας των κοινωνικών ομάδων και η αλλαγή των επαγγελματικών μεθόδων ώστε να επέλθουν αλλαγές στο τοπικό  περιβάλλον. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η μεταβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος της περιοχής μέσω της ενεργού συμμετοχής πολλαπλών τοπικών παραγόντων. Περισσότερες πληροφορίες.

Κινούμαστε και μας αρέσει!

Κάθε εξάμηνο, θα αναπτύσσεται στην πόλη μια δέσμη ενεργειών που θα κινείται γύρω από ένα θεματικό άξονα. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2009, αναπτύσσεται η πρώτη θεματική ενότητα “Κινούμαστε και μας αρέσει”, η οποία προωθεί τη φυσική άσκηση. Σκοπός της ενότητας είναι να παρακινήσει τα παιδιά και τις οικογένειες τους να εξασκούν καθημερινά κάποια φυσική δραστηριότητα για τουλάχιστον 30 λεπτά. Όποια και αν είναι η δραστηριότητα που επιλέγει το παιδί (αθλήματα, παιχνίδια, περπάτημα..), αυτό που έχει σημασία είναι να την κάνει διασκεδάζοντας!

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Epode

Στις μέρες μας, η παιδική παχυσαρκία έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας και δυστυχώς επηρεάζει το σύνολο της Ευρώπης. Σιγά-σιγά λοιπόν, το γαλλικό πρόγραμμα για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας EPODE υλοποιείται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις πολιτιστικές, πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Σήμερα, το πρόγραμμα εφαρμόζεται στη Γαλλία, με το όνομα Epode (167 πόλεις), στο Βέλγιο, με το όνομα VIASANO (8 πιλοτικές πόλεις) και στην Ισπανία όπου έχει το όνομα THAO Salud Infantil (32 πιλοτικές πόλεις).