Facebook button
Twitter button

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ; 

To πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ αποτελεί μια μεθοδολογία για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών και στις οικογένειές τους.

Πόσα χρόνια αναμένεται να διαρκέσει το πρόγραμμα; 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 και ο πρώτος κύκλος του ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012. Πλέον, το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ έχει προχωρήσει στο δεύτερο κύκλο υλοποίησής του πενταετούς διάρκειας, 2013 – 2017.

Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος; 

Στόχος του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ είναι η εκπαίδευση του πληθυσμού των πόλεων στην προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας για τη μείωση των ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να βοηθηθούν τα παιδιά και ολόκληρη η οικογένεια να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους κατά τρόπο ριζικό και διαρκή.

Ποια είναι τα μηνύματα του Προγράμματος; 

Το Πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων που ορίζει ο εθνικός συντονιστής και διαρκούν έξι μήνες. Κάθε θεματική ενότητα σκοπό έχει την προώθηση συγκεκριμένων μηνυμάτων, όπως η προώθηση της φυσικής άσκησης, της κατανάλωσης φρούτων, της καθιέρωσης πρωινού γεύματος εντός της οικογένειας κτλ.

Ποιοι φορείς υποστηρίζουν το Πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ; 

Το πρόγραμμα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη σημαντικών κρατικών και επιστημονικών φορέων και τελεί υπό τις παρακάτω αιγίδες:

Θεσμικοί Φορείς

 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

Επιστημονικοί Φορείς

 • Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
 • Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων
 • Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής
 • Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων
 • Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία
 • Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής & Μεταβολισμού
 • Ελληνική Ένωση Διαιτολόγων – Διατροφολόγων

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ – ποια είναι η δομή του; 

Το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται στην τοπική κοινωνία και οι δράσεις του υλοποιούνται από τις δημοτικές αρχές. Υπεύθυνος σε εθνικό επίπεδο για το πρόγραμμα είναι ο Εθνικός Συντονιστής, σε επιστημονικό επίπεδο η Ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή και σε τοπικό επίπεδο οι δημοτικές αρχές μέσω ενός Τοπικού Υπευθύνου και μίας Τοπικής Ομάδας.

Τι ακριβώς κάνει κάθε εμπλεκόμενος φορέας; 

Εθνική Συντονιστική Ομάδα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικού μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Παρέχει συνεχή εξειδικευμένη εκπαίδευση για τη μεθοδολογία που ακολουθεί το πρόγραμμα προς τους Δήμους και σχεδιάζει νέες προσεγγίσεις και ιδέες για την υλοποίησή του. Η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή επικυρώνει τα μηνύματα του προγράμματος και επιβλέπει την ανάπτυξη του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες. Η Τοπική Ομάδα σε συνεργασία με τον Τοπικό Υπεύθυνο κάθε Δήμου αποτελεί τον κινητήριο μοχλό του προγράμματος και υλοποιεί τις ενέργειες στην πόλη.

Ποιος είναι ο Εθνικός συντονιστής του προγράμματος; 

H Nostus Communications and Events έχει αναλάβει τον Εθνικό Συντονισμό του Προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ, χρησιμοποιώντας την πείρα των στελεχών της τόσο στον τομέα του κοινωνικού μάρκετινγκ όσο και των τεχνικών οργάνωσης.

Ποιοι αποτελούν την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος; 

 • Γεώργιος Π. Χρούσος, Καθηγητής/ Διευθυντής της Πρώτης Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ευθύμιος Καπάνταης, Ειδικός Παθολόγος/ Διαβητολόγος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας
 • Ιωάννης Μανιός, Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο “Διατροφική Αγωγή και Αξιολόγηση”, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Αντώνης  Ζαμπέλας, Καθηγητής/ Διευθυντής του Τμήματος Διατροφής του Ανθρώπου,  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Παναγιώτης Βαραγιάννης, Διαιτολόγος/Διατροφολόγος, Γενικός Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων
 • Πάρις Παπαχρήστου, Διαιτολόγος/Διατροφολόγος, Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας & Διατροφής
 • Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης, Καθηγητής/Διευθυντής Τομέα Θεωρητικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Γιάννης Κάλφας, Διαιτολόγος/Διατροφολόγος, Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος
 • Νίκος Ευσταθίου, Εκπαιδευτικός

Ποιοι Δήμοι συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα; 

Σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε 6 Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί είναι:  η Αλεξάνδρεια Ημαθίας, το Γαλάτσι, η Κόρινθος, το Μαρούσι, το Παλαιό Φάληρο και ο Δήμος Παύλου Μελά.

Πόσοι Δήμοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα; 

Σκοπός του προγράμματος είναι να έχει πανελλαδική παρουσία με συμμετέχουσες Δήμους απ’ όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδος. Με το τέλος του προγράμματος υπολογίζεται να έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 40 Δήμοι.

Πως εφαρμόζεται στην πράξη το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ; 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ γίνεται μέσα από συγκεκριμένα υλικά και δράσεις.

Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιεί το ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ; 

Τα υλικά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες, παιδαγωγικές μεθόδους, επιστολές προς επαγγελματίες υγείας, newsletters κα. Τα εργαλεία αυτά αναπτύσσονται από τον εθνικό συντονιστή ο οποίος και τα διανείμει στις συμμετέχουσες πόλεις παρέχοντας την απαραίτητη εκπαίδευση και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Στη συνέχεια τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται από τις συμμετέχουσες πόλεις για την ενημέρωση των πολιτών τους.

Ποιες είναι οι δράσεις του ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ; 

Το πρόγραμμα συμμετέχει αλλά και διοργανώνει δράσεις σε δυο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο ο Εθνικός συντονιστής συμμετέχει σε συνέδρια και διοργανώσεις ειδικού ενδιαφέροντος με σκοπό να ενημερώσει το στοχευόμενο κοινό για το πρόγραμμα. Επιπλέον διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο του προγράμματος αλλά και ενημερώσεις τύπου. Σε δεύτερο επίπεδο, οι τοπικές δράσεις οργανώνονται από τους Δήμους οι οποίοι μέσω πρωτότυπων και διαδραστικών εκδηλώσεων, προωθούν τα μηνύματα του προγράμματος και ενημερώνουν τους πολίτες τους για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.

Τι είδους δράσεις μπορεί να κάνει ένας Δήμος στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ; 

Οι δημοτικές αρχές μπορούν να οργανώσουν όλων των ειδών τις εκδηλώσεις αρκεί να συνάδουν με τα μηνύματα και τις αρχές του προγράμματος. Μέχρι στιγμής έχουν οργανωθεί ομιλίες, αθλητικά δρώμενα και τουρνουά, καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, θεατρικές παραστάσεις κ.α.,  πάντα με αφορμή την τρέχουσα θεματική ενότητα.

Πως χρηματοδοτείται το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ; 

Η υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζεται από ιδιωτικούς πόρους ενώ η υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών των πόλεων σε τοπικό επίπεδο καλύπτεται είτε από τον προϋπολογισμό της κάθε πόλης, είτε με τη βοήθεια κάποιου τοπικού χορηγού. Η συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα συμβάλλει με καταλυτικό τρόπο στις δυσκολίες της χρηματοδότησης των πόλεων για τις δράσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία.

Ποια εταιρεία χρηματοδοτεί το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ σε εθνικό επίπεδο;

Χρυσός Χορηγός του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Coca-Cola.